Project omschrijving

Organisatie doorontwikkeling Nijkerk/Concernmanager dienstverlening en bedrijfsvoering/Directeur Samenwerking BLNP (Bunschoten-Leusden-Nijkerk-Putten) a.i.

febr. –  nov. 2020

Verantwoordelijk voor een intensief complex verander- en transitietraject, alsmede de rechtstreekse aansturing van Dienstverlening en bedrijfsvoering, het herinrichten van de organisatie, basis op orde brengen en overall plan omarmt door OR, directie en bestuur voor het doorontwikkeltraject middels een integraal mijlpalenplan.