Project omschrijving

Interim Gemeentesecretaris Heerhugowaard

nov. 2020 – sept. 2021

Verantwoordelijk voor intensief traject m.b.t. basis op orde en doorontwikkeling van bedrijfsvoering (F,HRM, I&A, Communicatie, Inkoop, Bestuurs- ondersteuning en- advisering etc.) alsook alle voorbereidingen, harmonisaties en uitwerkingen voor de bestuurlijke fusie. Ook verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van de gehele ambtelijke werkorganisatie

( o.a. governance, formatie en sturing, leiderschapsontwikkeling, innovatie, adviseurschap en opdrachtgeverschap etc.) en verbinden van beide colleges en de diverse cultuurgroepen binnen de organisatie. Dit om de kwaliteit te vergroten, kwetsbaarheid te verminderen en positie in de regio te versterken. Tevens WOR bestuurder.