Project omschrijving

Manager Reorganisatie manager – Herijking & Leiderschapsontwikkeling bij de TU in Delft

Maart 2011 –  maart 2012

Verantwoordelijk voor het transitieproces m.b.t. herijking van de strategie en de herpositionering van het vakgebied Telecommunicatie en Signaalbewerking (zowel onderzoek– als onderwijsprogramma). Reorganisatie, strategie ontwikkeling, financiële taakstelling, nieuwe structuur, versterken leiderschap (hoogleraren, Universitair Hoofd Docenten (UHD’s) e.a.) en overleg met de ondernemingsraad.

  • Versterking van de klantfocus en vraaggericht werken gerealiseerd tijdens begeleiding van het transitieproces.
  • Door verbeterde samenwerking van de teams & onderzoeksprogramma’s en meer aandacht en effort naar jong talent meer succes bij financiële aanvragen en doorstroom van studenten.
  • Ook ontstond er, ondanks de concurrentie cultuur, meer waardering voor educatieve taken en belang deze te integreren in de onderzoeksprioriteiten.

Daarnaast procesoptimalisatie van acquisitie tot en met uitvoering door synergie in processen, inhoud en samenwerking te benutten. Dit was cruciaal voor het bestaansrecht van de faculteit en moest onder tijdsdruk gebeuren.

Op zoek naar een interim reorganisatie manager? Zebra Management heeft ruim 20 jaar ervaring in interim reorganisatie management waaronder brede kennis in het publieke domein. Bel Miranda Diependaal van Zebra Management voor meer informatie