Project omschrijving

Interim Manager afdeling Milieu Onderzoek bij TNO

1988 – 1992

Acquireren, opzetten en uitvoeren van Milieubeleidsonderzoek, resulterend in een sector Bodembescherming en Afvalpreventie van 10 mensen met projecten in zowel binnen als buitenland.