Project omschrijving

Strategisch adviseur gemeente Rotterdam

Projectmanager / Strategisch Adviseur /Hoofd Werkmaatschappij Reiniging (650 fte., 150 mln. omzet)

1996-2000

Verantwoordelijk bij de dienst Multibedrijven voor het van de grond af aan opzetten, ontwikkelen en exploiteren van twee nieuwe Melkert-I organisaties: van project naar twee zelfstandige staande bedrijven met eigen begroting, productpakket en imago. Beide organisaties ‘Rotterdam Schoon’ en ‘Rotterdam Veilig’ zijn in 2 jaar tijd uitgegroeid van niets naar 800 medewerkers.

Voorts ook verantwoordelijk voor de werkmaatschappij met als producten de Inzameling, Mechanische veegdienst, Grofvuil. Tevens inbedding van de organisatie Rotterdam Schoon in staande dienst Reiniging.

Op zoek naar een strategisch adviseur in uw gemeente? Zebra Management heeft ruim 20 jaar ervaring in interim management met brede kennis in het publieke domein. Bel Miranda Diependaal van Zebra Management voor meer informatie