Zebra Management

Interim Management – Verandermanagement
Crisismanagment – Bewustzijnsmanagement

Interim & Verander manager Miranda Diependaal - Zebra Management

Dienstverlening – Zebra Management

Interim management is erg divers, vandaar dat hier een aantal mogelijkheden worden gegeven, die vaak een opstap kunnen zijn naar een vaak intens implementatie-, verbeter-, of ontwikkeltraject. Allereerst wordt vaak gestart met een orienterend en verkennend onderzoek, waarin wordt bekeken of een interim manager de oplossing is voor de uitdaging waar men voor staat.

Dit kan individueel met een bestuurder, directeur, OR-lid of wie dan ook van de organisatie. Een dergelijk onderzoek kan soms al in een gesprek van 1,5 uur gebeuren, maar als een situatie complexer is, kan daar meer tijd voor nodig zijn.

Vaak is er echter behoefte om direct een analyse te maken met een Team, waardoor interactie mogelijk is en direct diverse belangen en denkrichtingen aan de orde kunnen komen. Hiervoor is vaak 1 of meerdere dagdelen nodig, zeker als men tot een grondige analyse wil komen als basis voor te nemen stappen of besluiten.

Steeds vaker is het nodig en mogelijk om met een groep aan de slag te gaan, betrokkenheid en draagvlak in de snel veranderende wereld kan cruciaal voor succes zijn. Dit kunnen zeer intensieve en inspirerende processen zijn,  die vaak direct aan de implementatie raken.

Interim Management door Zebra Management

Indien u ZEBRA management inschakelt, worden met u heldere afspraken gemaakt over onder andere de inhoud, omvang en beoogde resultaten, de noodzakelijke bevoegd- en verantwoordelijkheden, de organisatie- en rapportagestructuren, een indicatie van kosten en de tijdsduur, de periodieke rapportering, evt. schaduwmanagement, beëindiging en evaluatie van de opdracht.

U kunt o.a. denken aan:

  • Vervangingsmanagement: de tijdelijke overname van een managementfunctie.
  • Crisismanagement: het definiëren en implementeren van snelle en efficiëntie operaties.
  • Veranderingsmanagement: het ontwikkelen en implementeren van verbeteringen zoals cultuurverandering, klantgerichtheid, bedrijfsmatigheid, samenwerkingsgerichtheid, innovatiekracht, daadkracht, lef, creativiteit en toch degelijk en betrouwbaar, herpositionering etc.
  • Bewustzijnsmanagement voor bestuurders, managers, leidinggevenden en managementteams: Doelgerichte, korte workshops voor managementvaardigheden & leiderschapsontwikkeling, teambuilding of teamfocus.

Individueel

Orientatie tot Contract ondertekening

Teams

Van erwtensoep tot gesmeerde massage olie …

Groepen

Een droom is een project met een deadline…

Coaching & Training

Van Uhh? .. naar ECHT WEL!

Bel of mail voor een vrijblijvende afspraak

Neem voor meer informatie of voor een kennismakingsafpraak contact met ons op.